BØGER

STEDET ER VORES

Skrevet af Inge Thorning med hjælp af Erik Thygesen

Udgivet 1983—forlaget Tiderne Skifter

Forord af  Erik Sigsgaard og efterskrift af Ebba Strange

 

”En historie om barske livsvilkår i et århusiansk kvarter, om tyrkiske og danske forældres kamp for en børneinstitution på deres egne betingelser og om pædagoger for hvem pædagogisk arbejde også er politisk, et arbejde i miljøet, i solidaritet og ligeværdighed med dets mennesker”

 

Bogen er udsolgt fra forlaget, men kan lånes på bibliotekerne.

AT SE

Udgivet 1996— forlaget Hali

 

En fotobog skabt på baggrund af et projekt under ledelse af Per Folkver sammen med 13 elever fra Interkulturelt Center, hvor eleverne i billeder og korte tekster beskriver deres hverdag.

 

”Ved at bruge billederne af det nære liv, billederne af os selv som et spejl, da bliver fotografiet et uundværligt middel til selvforståelse”

Per Folkver

 

Bogen er udsolgt fra forlaget, men kan lånes på bibliotekerne.

KULTURMØDET

Erfaringer fra Interkulturelt Center—Århus

Skrevet af Gunnar Hjelholt. Forord af  Ebba Strange

Udgivet 1997—forlaget Hali

 

”Når man læser beretninger fra indvandrere eller hører dem fortælle om mødet med Danmark eller deres grunde til at flygte fra hjemland, bliver man slået af, i hvor ringe grad vi i vores modtagelse af dem har taget hensyn til de psykologiske faktorer.

Der er sørget for det materielle, men den menneskelige kontakt, der kan give lidt sikkerhed i en usikker situation, den har man ikke været særlig god til at give.”

”Interkulturelt Center bliver ved sin atmosfære og sine normer et sted, hvor de ”fremmede” kan føle sig hjemme”

”IKC-rammen bliver deres base for at undersøge relationerne til det danske samfund, den omverden den er placeret i, og motivationen er for mange af dem, at det er den omverden, som de skal hjælpe deres børn til at gå ud i.”

SOL—Samarbejde Om Læring

Skrevet af Inge Thorning og Gitte Sinding

Udgivet 2001— forlaget CDR

 

Bogen om kooperativ læring på dansk. Kan købes ved henvendelse til IKC.

 

”SOL er et sæt undervisningsprincipper, der inddrager mange forskellige evner og fremmer elevernes læring gennem øget aktivitet og uddeligering af ansvar. Det centrale i SOL er gruppearbejdet og uddeligering af ansvar til eleverne. Tanken er, at eleven lærer mest ved selv at undervise andre, ved at forhandle, tale og arbejde sammen med andre.”

”Der er ikke blot tale om egen læring, men også om gruppens læring.”

”Det at arbejde i en gruppe skal være en nødvendighed for at løse opgaven: Alle kan noget, men mange kan mere end én.

Hvorfor kun have ansvar for egen læring, når man kan lære så meget af hinanden?”

20 års Jubilæumsskrift

Artikler af bl.a. Inge Thorning, Gülay Topcu, Elizabeth Cohen, Barry van Dreil, Filip Paelman, Pieter Batelaan......

Udgivet 1984—forlaget Hali

 

”På Interkulturelt Center, IKC, arbejder vi for en fælles sag, vi betragter hinanden som kollegaer, alle har vigtige resourcer at bidrage med, vi udvikler undervisnings principper og læringsteorier—som er blevet brugt af voksne og børn i verdens skoler.”

”Verdens befolkning er kommet stadig tættere på hinanden og vi skal alle lære at leve med forskelligheden og i det spændingsfelt, som opstår, så vi får det bedste frem i hinanden.”

”Det er et sjovt og lærerigt arbejde, en leg, hvor vi hele tiden skal udforske nye veje og muligheder.”

Start      Historien      Samarbejde om Læring      Projekter      Ansøgning      Film      Bøger