Interkulturelt Center’s Pulje

til styrkelse af interkulturelle projekter

 

Ordet ”interkulturel” betyder, at der er en interaktion mellem flere kulturer

 

Danmark er blevet et multikulturelt samfund, hvor der er en mangfoldighed med indvandrere og flygtninge, der i samspil kan skabe rigere og dybere fælles kulturelle oplevelser.

Hver af disse kulturer skal styrkes i deres respektive egenart samtidig med, at de skal kunne udvikle sig i et dynamisk forhold til samfundet. Vi skal benytte os af alle de kulturer der er kommet til Danmark gennem de sidste 40 år så vores fælles kultur styrkes og beriges.

 

Interkulturelt Center støtter projekter, der afspejler den kvalitet og rigdom, som et mangfoldigt interkulturelt kulturliv medfører med mange indvandrere og flygtninge

Interkulturelt Center’s Pulje er tænkt som en støtte til et frugtbart og respektfuldt samarbejde mellem kunstnere, flerkulturelle aktører og lokale aktører, hvori der skabes konkrete kunstneriske og kulturelle produktioner og begivenheder, der afspejler vores multikulturelle samfund.

Interkulturelt Center tildeler støttebeløb på maksimalt 50.000 kr. pr. projekt. I KC’s støtte skal suppleres med en financiel støtte fra anden ekstern kilde med minimum samme beløbsstørrelse som IKC’s donation, således at andre eksterne financielle kilder inddrages i realiseringen af projekterne.  Allerede bevilliget driftstilskud til ansøgerne—eller ansøgernes samarbejdspartnere—samt værdi af egen arbejdskraft kan ikke indregnes som en sådan medfinansiering!

Projekterne kan bl.a. søges af medlemmer af foreningen Kulturhusene i Danmark, der enten kan stå som ene-ansøgere eller indgå i et fællesskab med lokale foreninger eller andre aktører. Andre selvstændige initiativer og projekter kan også søge.

 

Projekterne skal:

•            relatere til begrebet Participatory Art (deltager-baseret kunst)

•            resultere i produktioner og begivenheder, der er målrettet et offentligt publikum

•            være konkrete kulturelle initiativer, der viser mangfoldigheden i kulturoplevelser og dokumenterer deres værdi med et               klart interkulturelt perspektiv og som afspejler vores multikulturelle samfund.

•            afsluttes med en kort skriftlig rapport, der indeholder billeddokumentation, som illustrerer projektets forberedelse og               realisering samt regnskab.

 

Ansøgningen skal indeholde en kort og præcis projektbeskrivelse, der definerer projektets mål og deltagere samt forventet resultat. Derudover skal ansøgningen indeholde et budget, hvoraf det fremgår, at projektet kan realiseres med støtte fra IKC.

 

Løbende ansøgningsfrist. Ansøgning sendes digitalt til info@ikc.dk

Der kan forventes svar senest 3 uger efter modtagelsen af ansøgningen.

 

Godkendte projekter vil få udbetalt de tildelte midler, når der foreligger dokumentation for, at projektet kan gennemføres økonomisk i henhold til det fremsendte budget og ansøgning.

 

IKC forbeholder sig retten til efterfølgende at benytte alt dokumentationsmateriale til en evt. opsamlende rapport eller anden udgivelse om projekterne.

Start      Historien      Samarbejde om Læring      Projekter      Ansøgning      Film      Bøger