Billeder fra undervisningen—Samarbejde om Læring—og fra IKC’s 20 års jubilæum

Historie

Man kan sige at IKC’s historie går helt tilbage til 1972, hvor de første Tyrkiske og Kurdiske familier kom til Danmark. Det førte til skabelsen af Klubben i Rosensgade, senere blev ”Indvandrerklassen” startet, som så blev til Interkulturelt Center senere. Læs videre her

 

Samarbejde om Læring

SOL er en internationalt anerkendt metode til undervisning af flerkulturelle gruppe i folkeskole, gymnasium og voksenuddannelse. SOL er et sæt undervisningsprincipper, der fremmer elevernes læring gennem øget aktivitet, uddelegering af ansvar og inddragelse af mangeartede evner. Formålet med SOL er at udnytte klassens egne ressourcer fuldt ud og sikre, at den flerkulturelle viden og erfaring bliver udnyttet optimalt. Læs videre her

 

Projekter

Siden lukningen af undervisnings– og kulturcentret i Skolegade, Århus i 2007, har IKC koncentreret sig om at støtte, igangsætte og vejlede nye projekter indenfor det interkulturelle område. Læs videre her

 

Ansøgning

Under dette punkt har vi på engelsk beskrevet de overordnede linier for de projekter vi ønsker at støtte sammen med en kortere beskrivelse over støtte til mindre projekter. Læs videre her

 

Film

IKC har gennem årene 1987 - 1999 hvert år lavet teaterforestillinger med alle de elever, der gik på skolen på tidspunktet. Forestillingerne blev bygget op på den kunnen og kultur, som eleverne havde med fra deres hjemlande og under ledelse af professionelle instruktører, scenografer, lys- og lydfolk blev der skabet store mindeværdige forestillinger med et stort publikum hvert år. 

Læs videre her

 

Bøger

IKC har produceret en række bøger om de interkulturelle erfaringer, som IKC har gjort gennem 30 år, bl.a. Bogen om kooperativ læring: ”Samarbejde om Læring—SOL”. Læs videre her

 

English

A short text about the history of IKC and the experiences.

Read more here.

Kontakt

Interkulturelt Center

Østerbrogade 54A, 3.tv.

2100 København Ø

Tlf: (+45) 6170 7284

Mail: info@ikc.dk

 

Start      Historien      Samarbejde om Læring      Projekter      Ansøgning      Film      Bøger