Vi kan ikke integrere os alene - vi kan kun integrere os sammen!

Interkulturelt Center er den ældste interkulturelle institution i Danmark - etableret 1984. 

Interkulturelt Center blev grundlagt af den nuværende leder Inge Thorning, som i starten af 1970´erne begyndte at beskæftige sig med kulturmøder mellem danskere og indvandrere på græsrodsniveau.

 

Interkulturelt Center arbejder for at styrke og forøge de interkulturelle kompetencer i det danske samfund.

 

Globaliseringen gør det nødvendigt, at vi kan samarbejde på tværs af kulturer.

 

Vi mener, kernen i et tværkulturelt samarbejde er gensidig forståelse og respekt.

 

NB: Med udgangen af 2017 stopper IKC sit virke—så brug os inden det er for sent!

Text Box: SOL
Samarbejde Om Læring